top of page

பொதுமக்களை கைது செய்ய புதிய கருவி...ஊரடங்கு உத்தரவை மீறும் பொதுமக்களை தொடாமல் கைது செய்ய சண்டிகர் போலிஸ் கண்டுபிடித்துள்ள புதிய கருவி...

22 views0 comments
bottom of page