top of page

ரேசன் அரிசி பறிமுதல்...

செங்கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ரயில் வழியாக கேரளவுக்கு கடத்த முயன்ற 43 மூடை ரேசன் அரிசி பறிமுதல்.


2 views0 comments
bottom of page