top of page

நெல்லை என்.ஜி.ஓ காலனி காய்கறி கடையில் பாதுகாப்புடன் இருக்க வலியுறுத்தும் காவல்துறையினர்நெல்லை என்.ஜி.ஓ காலனி காய்கறி கடையில் தகுந்த பாதுகாப்புடன் இருக்க வலியுறுத்தும் பெருமாள்புரம் காவல்துறையினர்...

6 views0 comments
bottom of page