புதுப்பித்த செய்திகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

என்னைப் பற்றி தகவல்

WhatsApp Image 2020-03-28 at 8.36.06 AM.

சி.சரவண ராஜன்,

தலைமை பதிப்பாசிரியர்,

திருநெல்வேலி

ph 9442150442

எனது பெயர் சரவண ராஜன், நான் கடந்த 22 ஆண்டுகளாக அறிக்கை துறையில் இருக்கிறேன்.

 

சம்பவத்தின் மையப்பகுதியிலிருந்து நான் மிகவும் நம்பகமான மற்றும் உத்தியோகபூர்வ தகவலை முதலில் வழங்குகிறேன்.